Přeskočit na obsah
Domů » News » Taluva

Taluva

Kde bych byl, kdybych nebyl tady? Rozhodně ne na ostrově Taluva. Proč? Protože je tam sakra nebezpečno.

Taluva je dost, dost stará hra, poprvé vyšla v roce 2006. Když se naskytla příležitost si ji do sbírky pořídit, neváhal jsem. Nějaký ten pátek jsem na ni pokukoval, protože se mi líbila, ale nebyla k dostání, a dokonce jsem si pár dní před tím objednal jinou hru, která je mechanicky velmi podobná, ale stejně jsem si Taluvu musel pořídit, protože je to vážně pěkná, oddychová hra. Dá se sehnat dokonce ve dvou verzích. Recenzovaná je ta základní pro 4 hráče, rozšířená verze až pro 5 hráčů nabízí navíc ještě lodičky.

Chaloupka sem, chaloupka tam

Chaloupka sem, chrám tam, pozor na vulkán

Taluva je spíš menší hra na půl hodinky, herního materiálu je celkem málo a můžeme ho rozdělit dvě skupiny: destičky terénu a stavby. Destiček terénu je celkem 48 a na každé z nich je vyobrazen jeden vulkán a dva další druhy ekosystému. Stavby jsou tří druhů – 20 chatrčí, 3 chrámy a 2 věže, ve čtyřech barvách.

Na začátek krátkého pohledu do pravidel je potřeba zmínit nejdůležitější termín hry: „osada“ – tedy skupina jedné a více staveb stejné barvy, které spolu sousedí. Taluva je pravidlově velmi přístupná hra, kde v každém tahu musí hráč vykonat dvě akce a zároveň každá z nich se dá provést dvěma způsoby. 

První akce je vzít si náhodnou destičku terénu z hromádky a umístit na ostrov dvěma způsoby. První je tzv. „rozšíření ostrova“, kdy se destička položí vedle vyložených tak, aby se alespoň jednou stranou se dotýkala ostrova. Mohou tak klidně vznikat i „díry“ mezi destičkami.

Druhý způsob se nazývá „erupce“, která dovolí položit destičku terénu přes ostatní. Tento způsob má pravidla, která je nutná dodržet. Hex vulkánu musí být umístěn pouze na hex vulkánu pod ním a zároveň vulkán nesmí mít stejný směr (to znamená, že destička terénu musí překrývat minimálně dvě destičky) a pod dílkem nesmí být žádný volný prostor.

Při erupci je dovoleno překrývat i více vulkánů nebo již postavené chatrče (vlastní nebo protihráče), chatrč je v tu chvíli zničená, ale nevrací se do zásoby hráče, je odstraněna ze hry. Naopak není dovoleno překrýt chrám nebo věž, nebo kompletní osadu stejné barvy – alespoň jedna stavba osady musí na ostrově zůstat.

Druhá akce umisťování staveb umožňuje postavit jednu nebo více staveb ze své zásoby. Všechny stavby se pokládají pouze na neobsazené hexy, bez nutnosti stavět na právě vyloženou destičku, a není dovoleno stavět na vulkán. Stavbou je možné spojit dohromady dvě osady. Pokud nemůže hráč z jakéhokoliv důvodu stavět, je okamžitě vyřazen ze hry.

  • Chýše je možné stavět pouze na 1. úroveň, nejspodnější patro. V průběhu hry je možné založit více osad na různých místech ostrova.
  • Chrám je možné postavit pouze na volný hex vedle osady, která se rozkládá na minimálně třech hexech. V každé osadě smí být právě jeden chrám.
  • Věž se dá postavit na 3. úroveň nebo vyšší (třetí parto ostrova), zároveň musí sousedit s libovolně velkou osadou a v každé osadě smí být právě jedna věž.

Čtvrtou možností stavby je rozšíření stávající osady za pomocí chatrčí. Rozšíření dovoluje umístit více než jednu chatrč v jednom tahu. Hráč si zvolí jednu ze svých osad a typ sousedícího terénu na který chce stavět. Poté obsadí chatrčemi všechny hexy stejného terénu, který přímo sousedí s celou osadou tak, že na 1. úrovni postaví jednu chatrč, na 2. úrovni chatrče dvě, na 3. úrovni tři, atd..

Při stavbě nebo rozšiřování je potřeba dát si pozor na případné spojení osad – není dovoleno, aby jedna osada měla více než jeden chrám nebo věž. Pokud by k vyššímu počtu chrámů nebo věží mělo dojít spojením osad, nelze takovou akci provést.

Rozehraná hra tří hráčů

Hra může končit také více způsoby.

  • Eliminační konec hry – protihráči jsou vyřazeni ze hry, protože nemohou postavit žádnou budovu,
  • Předčasný konec – jeden z hráčů postaví všechny budovy dvou typů ze zásoby,
  • Běžný konec – když dojdou destičky terénu. V takovém případě vítězí ten, kdo postavil nejvíce chrámů. Pokud nastane shoda, započítají se postavené věže, a pokud i zde nastane shoda, porovnává se počet zbývajících chýší a vítězem se stane ten hráč, kterému jich zbývá nejméně. Hráči, kteří byli v průběhu hry eliminováni se do závěrečného hodnocení nepočítají.

Hodnocení

Výhra žlutého hráče

Taluva rozhodně není nijak dlouhá hry, i ve čtyřech hráčích nezabere víc než půl hodiny, jelikož tahy hráčů jsou vcelku rychlé. Vzhledem k jednodušším pravidlům je hra přístupnější pro začínající hráče, kteří si mohou vyzkoušet, jak se hraje jednodušší area control.

Hra nabízí odlišný požitek při hře s rozdílným počet hráčů. Ve hře dvou se jedná o celkem poklidnou zkušenost, kdy k ničení osad pomocí erupcí dochází spíš omylem než záměrem. Konec hry je většinou předčasný, kdy dojdou jednomu hráči stavby.

Ve hře tří nebo čtyř hráčů už je hra více konfliktní, jelikož rychleji dochází místo, kam stavět nebo rozšiřovat osadu. Také víc dochází k ničení osad hráče, který má postaveno víc staveb a zabránit tak stavbě věží a chrámů.

Vytknout by se dala snad jen grafika jednotlivých destičekr terénů – působí dost jednotvárně, prales a louka mají jen trochu jiný odstín zelené. Ne, že by to nešlo rozpoznat, ale je to trochu matoucí. Ale celkově hodnotím Taluvu jako dobrý filler na večer nebo deskoherní akce.